ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

«Έκθεση Τεχνολογίας»

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά εκθέματα από την Έκθεση Τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού κ. Γεωργίου Αρβανιτίδη, Γεωπόνου.

 

Φωτογραφίες: