ΕΚΔΡΟΜΕΣ

05 Μαΐου 2011

Αγρόκτημα Δραστηριοτήτων «Κυδωνιές»  Δήμος Λαχανά

Η εκδρομή περιλάμβανε και επίσκεψη στο Μουσείο και στο Ηρώο της Ιστορικής Μάχης του Λαχανά.

 

03 - 05 Απριλίου 2011

«Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ' Γυμνασίου

στη Βουλή των Ελλήνων»

Το πρόγραμμα εκτός από τη Βουλή περιλάμβανε: παρακολούθηση θεατρικής παράστασης, επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στο Μουσείο και περίπατο στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι.