ΕΚΔΡΟΜΕΣ

03 - 05 Απριλίου 2011

«Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ' Γυμνασίου

στη Βουλή των Ελλήνων»

Το πρόγραμμα εκτός από τη Βουλή περιλάμβανε: παρακολούθηση θεατρικής παράστασης, επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στο Μουσείο και περίπατο στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι.

05 Μαΐου 2011

Αγρόκτημα Δραστηριοτήτων «Κυδωνιές»  Δήμος Λαχανά

Η εκδρομή περιλάμβανε και επίσκεψη στο Μουσείο και στο Ηρώο της Ιστορικής Μάχης του Λαχανά.