ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

19 Δεκεμβρίου 2010

«Πρόγραμμα Διαφυλικής Αγωγής

στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ελληνικής Εταιρίας Οικογενειακού Προγραμματισμού».

Συμμετείχε η επισκέπτρια Υγείας και Σύμβουλος Οικογενειακού Προγραμματισμού και μαθητές της Γ' Τάξης. Οργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο φιλόλογος κ. Σάββας Φράγκος.

25 Μαρτίου 2011

 

Κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου εκφωνήθηκε πανηγυρικός λόγος από τη θεολόγο κ. Περσεφόνη Λιάπη.

06 Μαΐου 2011

Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση της Action Aid

Η δράση εστίασε στα κορίτσια και τις γυναίκες που αποτελούν την πλειονότητα των αναλφάβητων ανθρώπων στον κόσμο. Από τα 67 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που δεν πηγαίνουν σχολείο το 54% είναι κορίτσια. Από τους 796 εκατομμύρια αναλφάβητους ενήλικες τα δύο τρίτα είναι γυναίκες. Οργανωτές της εκδήλωσης ήταν η θεολόγος κ. Περσεφόνη Λιάπη, ο μουσικός κ. Χρήστος Ξανθός, η γεωλόγος κ. Ευγενία Μπάτζιου και η πληροφορικός κ. Άννα Μιχαηλίδου.

Η δράση περιλάμβανε:

? Ενημέρωση και προβολή οπτικοακουστικού υλικού στις τάξεις για τις 3 πρώτες διδακτικές ώρες του ωρολόγιου προγράμματος.

? Πορεία στο κέντρο του Ωραιοκάστρου με προορισμό το Δημαρχείο.

? Παράδοση ψηφίσματος από αντιπροσωπεία μαθητών στο Δήμαρχο Ωραιοκάστρου. ? Παρουσίαση δρώμενου και εκδήλωση - διαμαρτυρία στην πλατεία του Δημαρχείου.

? Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Κωνσταντίνος Παπαδάκης, (αρχηγός), Περσεφόνη Λιάπη, Χρήστος Ξανθός, Γεώργιος Αρβανιτίδης, Άννα Μιχαηλίδου, Βασίλεος Πολίτης, Σάββας Φράγκος, Ευαγγελή Βλάχου, Αθανάσιος Παύλου, Δέσποινα Αποστολίδου, Μαρία Δαϊκίδου, Ολυμπία Χατζηανδρέου και Αργυρώ Τούπαλα (συνοδοί σύμφωνα με το πρακτικό) καθώς και όλοι οι υπόλοιποι καθηγητές του συλλόγου.

 

Παρακολουθείστε τη δράση μας σε video: