ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Οι μαθητές μεταφέρουν παραστάσεις
από τη φύση στην αυλή του σχολείου. Φάση ΙΙΙ»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος, συντονιστής 2) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός.

Δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν:

? Συζήτηση του θέματος με την ομάδα. Αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (διαδίκτυο).

? Παιχνίδια γνωριμίας. Ο κάθε μαθητής ανέφερε με τι του αρέσει να ασχολείται εκτός σχολείου και έβγαλε μια φωτογραφία κάποιου αντικειμένου που ανήκε σε κάποιον άλλο συμμαθητή του. Στο τέλος, οι φωτογραφίες προβλήθηκαν σε φορητό υπολογιστή και ο κάθε μαθητής εξήγησε γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο αντικείμενο.

? Δημιουργία τεσσάρων (4) ομάδων με σκοπό την εύρεση των σταδίων κατασκευής ενός κήπου. Αφού οι ομάδες κατέληξαν στα στάδια ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΩΝ και ΦΥΤΕΥΣΗ, κατασκεύασαν αφίσα σε χαρτόνι με εικόνες χαρακτηριστικές του κάθε σταδίου που είχε επιλεγεί νωρίτερα. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση κήπων με Power Point στην αίθουσα της πληροφορικής και σχολιασμός από τους μαθητές.

? Αφού προηγήθηκε χωρισμός σε ομάδες, επιλέχθηκε Όνομα, Χρώμα και Σήμα για την Περιβαλλοντική Ομάδα.? Ενημέρωση των συμμετεχόντων στην περιβαλλοντική ομάδα σχετικά με την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του σχολείου.

? Χωρισμός σε τρεις (3) ομάδες. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα φύλλο με δυο φωτογραφίες με θέμα που αφορούσε κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της εποχής μας (ερημοποίηση, λιώσιμο των πάγων, κ.τ.λ.). Τα παιδιά κάθε ομάδας έγραψαν μια ιστορία με βάση τις δυο αυτές φωτογραφίες. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας διάβασε την ιστορία στην ολομέλεια. Τέλος, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Η εποχή των ηλιθίων» και οι μαθητές σχολίασαν θέματα που τους εντυπωσίασαν.

? Διαμόρφωση τμήματος του αύλειου χώρου του σχολείου (προμήθεια φυτών μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Αναδασώσεων Θεσ/νίκης, προετοιμασία του χώρου -σκάψιμο, άνοιγμα λάκκων- και φυτεύσεις).

? Απονομή βεβαιώσεων στα μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας στο τέλος της χρονιάς.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Φωτογραφίες από την εργασία στον κήπο: