ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Οργάνωση και Ένταξη της βιβλιοθήκης

στη σχολική πραγματικότητα»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Κωνσταντινιά Νιόπλια, Φιλόλογος, συντονίστρια, 2) Μαρία Δαϊκίδου, Φιλόλογος 3) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Η ουσιαστική παρέμβαση για ορθολογιστική χρήση των πόρων που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπως είναι η σχολική βιβλιοθήκη.
  • Η καλλιέργεια της ικανότητας να συμμετέχουν οι μαθητές σε ομάδα και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από τη βιωματική προσέγγιση

Δραστηριότητες:

  • Ανάπτυξη και κατανόηση του θέματος.
  • Δημιουργία ομάδων εργασίας.
  • Δημιουργία και χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής που θα βοηθήσει στην εισαγωγή των στοιχείων που αφορούν το ΒΙΒΛΙΟ και το ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟ.
  • Καταγραφή και καταχώρηση όλων των στοιχείων που αφορούν τα ήδη υπάρχοντα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης.
  • Ενεργοποίηση του συστήματος δανεισμού.
  • Οργάνωση δραστηριοτήτων, όπως: Παρακολούθηση διαλέξεων. Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.  Έκθεση βιβλίου.
  • Οργάνωση επίσκεψης.
  • Αξιολόγηση του προγράμματος - Απολογισμός.

Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: στις 21 Μαρτίου 2012 οι συμμετέχοντες μαθητές μοίρασαν τόσο στους συμμαθητές όσο και στους καθηγητές τους, στοίχους ποιημάτων.

 

 

 

Διοργάνωση έκθεσης βιβλίου (09 - 16 Μαΐου 2012):

 

 

 

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος. 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Τυποποίηση διαδικασιών υλοποίησης της σχολικής γιορτής
της 25ης Μαρτίου, αφιέρωμα στο Ρήγα Βελεστινλή»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1)  Ευαγγελή Βλάχου, Φιλόλογος, συντονίστρια 2) Χρήστος Ξανθός,Μουσικός.

Φωτογραφίες από τη γιορτή: 

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Ομάδα Διαχείρισης Υποδομών Σχολικής Στέγης, Ευαισθητοποίηση, Αρωγή, Συνεργασία

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 1) Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος, συντονιστής, 2) Περσεφόνη Λιάπη, Θεολόγος 3) Πολίτης Βασίλειος, Κοινωνιολόγος.

Δράσεις των προγραμμάτων ΟΔΥΣΣΕΑΣ και ΑΙΑΣ:

Παρακολούθηση από τους μαθητές σεμιναρίου Πρώτων βοηθειών, με υπεύθυνη την εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, κ. Συμεωνίδου Χρυσούλα, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά της.

Εργασία στην αίθουσα:

 

Ζωγραφίζω τη βία στο σχολείο:

 

 

Επίσκεψη στο Σταθμό Αιμοδοσίας:

 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω τεσσάρων προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βέροια, στις 24 Απριλίου 2012.

Η επίσκεψη περιλάμβανε:

Ξενάγηση στη βιβλιοθήκη της Βέροιας (συμμετείχαν όλα τα προγράμματα) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο (συμμετείχαν τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων ).

 

? Επίσκεψη και ενημέρωση για θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Πυροσβεστική της Βέροιας (συμμετείχαν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).