ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Οργάνωση και Ένταξη της βιβλιοθήκης

στη σχολική πραγματικότητα»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Κωνσταντινιά Νιόπλια, Φιλόλογος, συντονίστρια, 2) Μαρία Δαϊκίδου, Φιλόλογος 3) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Η ουσιαστική παρέμβαση για ορθολογιστική χρήση των πόρων που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπως είναι η σχολική βιβλιοθήκη.
  • Η καλλιέργεια της ικανότητας να συμμετέχουν οι μαθητές σε ομάδα και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από τη βιωματική προσέγγιση

Δραστηριότητες:

  • Ανάπτυξη και κατανόηση του θέματος.
  • Δημιουργία ομάδων εργασίας.
  • Δημιουργία και χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής που θα βοηθήσει στην εισαγωγή των στοιχείων που αφορούν το ΒΙΒΛΙΟ και το ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟ.
  • Καταγραφή και καταχώρηση όλων των στοιχείων που αφορούν τα ήδη υπάρχοντα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης.
  • Ενεργοποίηση του συστήματος δανεισμού.
  • Οργάνωση δραστηριοτήτων, όπως: Παρακολούθηση διαλέξεων. Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.  Έκθεση βιβλίου.
  • Οργάνωση επίσκεψης.
  • Αξιολόγηση του προγράμματος - Απολογισμός.

Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: στις 21 Μαρτίου 2012 οι συμμετέχοντες μαθητές μοίρασαν τόσο στους συμμαθητές όσο και στους καθηγητές τους, στοίχους ποιημάτων.

 

 

 

Διοργάνωση έκθεσης βιβλίου (09 - 16 Μαΐου 2012):

 

 

 

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος. 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Τυποποίηση διαδικασιών υλοποίησης της σχολικής γιορτής
της 25ης Μαρτίου, αφιέρωμα στο Ρήγα Βελεστινλή»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1)  Ευαγγελή Βλάχου, Φιλόλογος, συντονίστρια 2) Χρήστος Ξανθός,Μουσικός.

Φωτογραφίες από τη γιορτή: 

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Ομάδα Διαχείρισης Υποδομών Σχολικής Στέγης, Ευαισθητοποίηση, Αρωγή, Συνεργασία

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 1) Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος, συντονιστής, 2) Περσεφόνη Λιάπη, Θεολόγος 3) Πολίτης Βασίλειος, Κοινωνιολόγος.

Δράσεις των προγραμμάτων ΟΔΥΣΣΕΑΣ και ΑΙΑΣ:

Παρακολούθηση από τους μαθητές σεμιναρίου Πρώτων βοηθειών, με υπεύθυνη την εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, κ. Συμεωνίδου Χρυσούλα, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά της.

Εργασία στην αίθουσα:

 

Ζωγραφίζω τη βία στο σχολείο:

 

 

Επίσκεψη στο Σταθμό Αιμοδοσίας:

 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω τεσσάρων προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βέροια, στις 24 Απριλίου 2012.

Η επίσκεψη περιλάμβανε:

Ξενάγηση στη βιβλιοθήκη της Βέροιας (συμμετείχαν όλα τα προγράμματα) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο (συμμετείχαν τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων ).

 

Επίσκεψη και ενημέρωση για θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Πυροσβεστική της Βέροιας (συμμετείχαν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).