ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Οργάνωση και Ένταξη της βιβλιοθήκης

στη σχολική πραγματικότητα»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Κωνσταντινιά Νιόπλια, Φιλόλογος, συντονίστρια, 2) Μαρία Δαϊκίδου, Φιλόλογος 3) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός.

Στόχοι του προγράμματος:

? Η ουσιαστική παρέμβαση για ορθολογιστική χρήση των πόρων που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπως είναι η σχολική βιβλιοθήκη.

? Η καλλιέργεια της ικανότητας να συμμετέχουν οι μαθητές σε ομάδα και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από τη βιωματική προσέγγιση

Δραστηριότητες:

? Ανάπτυξη και κατανόηση του θέματος.

? Δημιουργία ομάδων εργασίας.

? Δημιουργία και χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής που θα βοηθήσει στην εισαγωγή των στοιχείων που αφορούν το ΒΙΒΛΙΟ και το ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟ.

? Καταγραφή και καταχώρηση όλων των στοιχείων που αφορούν τα ήδη υπάρχοντα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης.

? Ενεργοποίηση του συστήματος δανεισμού.

? Οργάνωση δραστηριοτήτων, όπως:

Παρακολούθηση διαλέξεων.

Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

 Έκθεση βιβλίου.

? Οργάνωση επίσκεψης.

? Αξιολόγηση του προγράμματος ? Απολογισμός.

Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: στις 21 Μαρτίου 2012 οι συμμετέχοντες μαθητές μοίρασαν τόσο στους συμμαθητές όσο και στους καθηγητές τους, στοίχους ποιημάτων.

 

 

 

Διοργάνωση έκθεσης βιβλίου (09 - 16 Μαΐου 2012):

 

 

 

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος.