ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

25 Οκτωβρίου 2012

«Γερμανικά σε κίνηση ? GlossoMobil»

Ενδοσχολική εκπαιδευτική συνάντηση στα πλαίσια του μαθήματος των Γερμανικών, με συμμετοχή καθηγητών από το Ινστιτούτο Goethe στα πλαίσια του προγράμματος «Γερμανικά σε κίνηση ? GlossoMobil». Συμμετείχαν μαθητές της Α? και Β? τάξης που έχουν επιλέξει Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από την καθηγήτρια Γερμανικών, κ. Αργυρώ Τούπαλα.

 

Φωτογραφίες από τη δραστηριότητα:

 

Επ? ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από τη θέσπιση της ιδιότητας του Ευρωπαίου Πολίτη, η Ευρωπαϊκή  Ένωση ανακήρυξε το έτος 2013 σε Ευρωπαϊκό  Έτος των Πολιτών. Με αυτή την αφορμή  υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των Γερμανικών  από τους μαθητές του των τμημάτων Α3 και Α4  μια δραστηριότητα (Projekt) στα Γερμανικά με θέμα: «Η Ευρώπη και εμείς». Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν γνωρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπεδωθεί  το  λεξιλόγιο και η γραμματική που είχαν διδαχθεί οι μαθητές.  Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός Video και μιας αφίσας. Υπεύθυνη της δραστηριότητας ήταν η κ. Αργυρώ Τούπαλα, καθηγήτρια Γερμανικών.

 

 

Η αφίσα: