ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2013-2014

Στις 30 Οκτωβρίου 2013,  και στα πλαίσια του μαθήματος της Μουσικής, με την Α Τάξη,  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων του Ιωάννη Κουκουρίγκου στο Σιδηροχώρι Σερρών

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 2013-14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013-2014

Κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων: δύο (02) Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλους: Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Υλικού και Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην επίτευξη του αειφόρου σχολείου, τέσσερα (04) Πολιτιστικά Προγράμματα με τίτλους: Όταν τα ανακυκλώσιμα υλικά συναντούν την τέχνη, Η αρχαία ελληνική τραγωδία στον κινηματογράφο, Διαθεματική και Διαδραστική προσέγγιση της εορτής των Χριστουγέννων - Συμπεράσματα - Προεκτάσεις και Αγάπης Αγώνας Αέναος - Το θέμα της αγάπης στην Ελληνική και Ξένη μουσική Φιλολογία - Ενεργοποίηση της κοινωνικής μορφής της αγάπης μέσα από δράσεις εθελοντισμού και ένα (01) Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στις σχέσεις μαθητή σχολείου με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και σκοπό την εξοικείωση με τη διοικητική πρακτική των δημοσίων οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα: Καινοτόμα Προγράμματα 2013-14

 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 2013-2014

Στις 06 Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκαν ενδοσχολικές δραστηριότητες σχετικές με την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Διατέθηκαν τρεις (03) ώρες από το σχολικό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο που χρησιμοποιήθηκε στο σχολείο.

 

 

Διαβάστε περισσότερα: Ενδοσχολικές Δραστηριότητες 2013-14