ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

6 Μαρτίου 2014

«Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας»

Ενδοσχολικές δραστηριότητες σχετικές με την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Διατέθηκαν τρεις (03) ώρες από το σχολικό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο που χρησιμοποιήθηκε στο σχολείο. Οργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, ο υποδιευθυντής κ. Παναγιώτης Παγανός και η πληροφορικός κ. Άννα Μιχαηλίδου.

Παρουσίαση κατά της ενδοσχολικής βίας:

 

Η αφίσα:

 

9 Απριλίου 2014

Ενημερωτική συνάντηση:

«Αναπαραγωγική Υγεία ?  Μεταδιδόμενα Νοσήματα»

Ενδοσχολική ενημερωτική συνάντηση στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας και του μαθήματος της Βιολογίας, με τίτλο «Αναπαραγωγική Υγεία ? Μεταδιδόμενα Νοσήματα». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της συνεργάτιδας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης κ. Μυλωνά Ευαγγελίας. και μαθητών της Γ? Τάξης. Οργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο φιλόλογος κ. Σάββας Φράγκος.

«Εκθέσεις Τεχνολογίας και Καλλιτεχνικών»

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διοργανώθηκαν Εκθέσεις Τεχνολογίας και Καλλιτεχνικών υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών κ. Ελένης Βασιλείου, Ηλεκτρονικού και κ. Κωνσταντίνας Βλάχου, Καλλιτεχνικών.

Φωτογραφίες - Έκθεση Τεχνολογίας:

 

 

Φωτογραφίες - Έκθεση Καλλιτεχνικών: