ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Υλικού»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Ελένη Βασιλείου, Ηλεκτρονικός, συντονίστρια 2) Παναγιώτης Παγανός, Μαθηματικός και 3) Βασίλειος Πολίτης, Κοινωνιολόγος.

Στόχοι του προγράμματος:

 • Η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση σε θέματα ηλεκτρονικής ανακύκλωσης.
 • Η συμβολή στη βιώσιμη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί η συνολική ποσότητα  των «άχρηστων» ηλεκτρονικών υλικών και συσκευών.
 • Η καλλιέργεια της ικανότητας να συμμετέχουν οι μαθητές σε ομάδα και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από τη βιωματική προσέγγιση.

Δραστηριότητες:

 

Φωτογραφίες από της δραστηριότητες στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με CD και Δισκέτες.

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος. 

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην επίτευξη του αειφόρου σχολείου»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός, συντονίστρια 2) Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος.

Στόχοι του προγράμματος:

 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ:

Ανάπτυξη των εννοιών της Αειφορίας και του Αειφόρου Σχολείου.

Καταγραφή των δυνατοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία μαθημάτων (Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες, δικτυακός εξοπλισμός, βιντεοπροβολείς)

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ Η:

o   Επίδραση των νέων τεχνολογιών στην:

Εφαρμογή του μαθητοκεντρικού προγράμματος διδασκαλίας με αφετηρία τις ανάγκες των μαθητών/τριών και την προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης.

Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας - Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία- μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο μαθητών όσο και εκπαιδευτικών.

 Ανίχνευση των κλίσεων και δυνατοτήτων των μαθητών.

o   Διαχείριση των διοικητικών δομών του σχολείου με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών:

Επίδοση μαθητών (έλεγχοι, αποτελέσματα).

Διοικητική λειτουργία (έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, καταγραφή στοιχείων, στατιστικά, μισθοδοσία, κ.τ.λ.).

Δραστηριότητες:

Εργασία στην τάξη:

 

 

Δημιουργία φώτο κόμικ.

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος.

Πρότυπο βεβαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Όταν τα ανακυκλώσιμα υλικά συναντούν την τέχνη»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Κωνσταντίνα Βλάχου, Καλλιτεχνικών, συντονίστρια 2) Ευγενία Μπάτζιου, Γεωλόγος.

 

Στόχοι του προγράμματος:

Ενθάρρυνση και συγχρόνως άσκηση των μαθητών στην ομαδική εργασία  (επικοινωνία- ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου).

Καλλιέργεια αισθητικής αγωγής και κριτικής σκέψης.

Καλλιέργεια  περιβαλλοντικής συνείδησης.

Απόκτηση δεξιοτήτων.

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης - αυτοπεποίθησης.

Ψυχαγωγία.

Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές  Decoupage, υγρό γυαλί, κρακελέ, επεξεργασία χαρτιού (χαρτοδιπλωτική - χαρτογλυπική),  κόσμημα κ.α.

Οι μαθητές  ασκήθηκαν στις παραπάνω τεχνικές και  οι καλλιτεχνικές τους δημιουργίες  παρουσιάστηκαν τους μαθητές και γονείς  μέσα από έκθεση στο χώρο του σχολείου.

Δραστηριότητες:

 

Εργασία στην τάξη:

 

  

Αντικείμενα που κατασκευάστηκαν:

 

 

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος.

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Η αρχαία ελληνική τραγωδία στον κινηματογράφο»

  Συμμετέχων Εκπαιδευτικός: 1) Σάββας Φράγκος, Φιλόλογος, συντονιστής.

Υποθέματα του προγράμματος:

Προσέγγιση των βασικών στοιχείων του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου.

Η γυναίκα ως φορέας εκδίκησης, ως αιτία και θύμα του πολέμου, ως τιμωρός, η σχέση της με την πατρική εξουσία.

Ερμηνεία μονολόγων.

Στόχοι του προγράμματος:

 Άσκηση των εκφραστικών μέσων των μαθητών-τριων.

Επαφή με την τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Ψυχαγωγία

Επικοινωνία.

Εισαγωγικό σημείωμα από τον κ. Σάββα Φράγκο:

Τον Οκτώβριο του 2013 πρότεινα στους μαθητές μου το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία στον κινηματογράφο». Το βασικό ερώτημα που θα μας απασχολούσε ήταν απλό: ποιο ενδιαφέρον μπορεί να έχουν σήμερα κείμενα που γράφτηκαν πριν από 2500 χρόνια; Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τρεις τραγωδίες του Ευριπίδη: Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Τρωάδες, Ηλέκτρα.

Καταρχήν προβάλαμε τις ομότιτλες ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη.

Στη συνέχεια οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, ανέλαβαν να σχεδιάσουν σκηνικά, κοστούμια, αφίσες, να γράψουν κείμενα.

Η τελευταία ομάδα ανέλαβε να ερμηνεύσει μονολόγους που επιλέξαμε από τις τρεις τραγωδίες.

Η προσπάθεια αυτή κράτησε περίπου 8 μήνες. Στη διάρκεια αυτών των μηνών η δική μου παρέμβαση ήταν, όσο το δυνατόν, μικρότερη γιατί ήθελα να αφήσω τους μαθητές μου να δουν με τα δικά τους μάτια τα θέματα με τα οποία καταγίνονταν.

Σήμερα, 8 μήνες μετά, θέλω μόνο να τους ευχαριστήσω ολόψυχα για όσα μου έμαθαν και για τον ενθουσιασμό που μου μετέδωσαν.

Δραστηριότητες:

 

Φωτογραφίες από τις πρόβες:

 

 

Προετοιμασία και παρουσίαση της παράστασης ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ (Ηλέκτρα, Εκάβη, Κλυταιμνήστρα, Ιφιγένεια, Ελένη, Ανδρομάχη, Αγαμέμνονας):

Κοστούμια και Σκηνικά:

 

 

Αφίσες:

 

 

Φωτογραφίες από την παράσταση:

 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Διαθεματική και Διαδραστική προσέγγιση της εορτής

των Χριστουγέννων- Συμπεράσματα - Προεκτάσεις»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Αργυρώ Τούπαλα, Γερμανικής Φιλολογίας, συντονίστρια, 2) Περσεφόνη Λιάπη, Θεολόγος.

Υποθέματα του προγράμματος:

 • H αγάπη  -  η αλληλεγγύη - μήνυμα των Χριστουγέννων στη σύγχρονη πραγματικότητα.
 • Ευαισθητοποίηση - κοινωνική ανάγκη - κοινωνική δράση και προσφορά  - εθελοντισμός.
 • Κριτική θεώρηση.

Στόχοι του προγράμματος:

Συνεργασία - ομαδικότητα.

Ανάπτυξη αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησης.

Ευαισθητοποίηση στα κοινωνικά ζητήματα.

Εθελοντισμός - ανάληψη κοινωνικής δράσης.

Δραστηριότητες:

 

Φωτογραφίες από την παράσταση "Χριστούγεννα χωρίς Χριστό", στις 23 Δεκεμβρίου 2013. Η σκηνοθεσία και η οργάνωση της παράστασης πραγματοποιήθηκε από την κ. Περσεφόνη Λιάπη και την κ. Αργυρώ Τούπαλα.

 

 

 Στο πλαίσιο της ανακήρυξης της Θεσσαλονίκης ως πρωτεύουσας νεολαίας της Ευρώπης για το 2014, πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου και τίτλο "Έλα και εσύ στη θέση μου!" Το σενάριο ήταν της κ. Χρύσας Κοσμά, ΠΕ(02), Φιλολόγου του 3ου Γυμνασίου Εχεδώρου.

Η αφίσα της παράστασης:

 

Φωτογραφίες από την παράσταση:

 

 

Δείτε ένα βίντεο από την παράσταση:

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Αγάπης Αγώνας Αέναος: Το θέμα της αγάπης

στην Ελληνική και Ξένη μουσική Φιλολογία.

Ενεργοποίηση της κοινωνικής μορφής
της αγάπης μέσα από δράσεις εθελοντισμού»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Χρήστος Ξανθός, Μουσικός, συντονιστής, 2) Ευγενία Μπάτζιου, Γεωλόγος.

Υποθέματα του προγράμματος:

 • Έυρεση τραγουδιών αγάπης στην ελληνική και ξένη παράδοση και στη  μελοποιημένη ποίηση Ελλήνων και ξένων ποιητών.
 • Συγκρότηση χορωδίας - Εκμάθηση τραγουδιών  σχετικής θεματολογίας.
 • Εύρεση πληροφοριακού υλικού για την έννοια της αγάπης σε διάφορες μορφές (λογοτεχνία - θρησκείες - φιλοσοφία) και εποχές (αρχαιότητα - μεσαίωνας - αναγέννηση - σύγχρονη εποχή).
 • Εύρεση πληροφοριακού υλικού σχετικά με σύγχρονες μορφές έκφρασης της αγάπης σε κοινωνικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού και ακτιβισμού.
 • Παρουσίαση με μορφή μουσικού δρώμενου.

Στόχοι του προγράμματος:

 • Ενθάρρυνση και συγχρόνως άσκηση των μαθητών στην ομαδική  εργασία (επικοινωνία- ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου).
 • Γνωριμία με την παγκόσμια και ελληνική  λογοτεχνία & μουσική φιλολογία.  
 • Ανάπτυξη φωνητικών δεξιοτήτων.
 • Γνωριμία με μορφές εθελοντισμού - ακτιβισμού.
 • Καλλιέργεια αισθητικών κριτήριων.
 • Καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας.
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης.
 • Ψυχαγωγία.

Δραστηριότητες:

 

Στα πλαίσια του προγράμματος η ομάδα:

Υποστήριξε το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό μπαζάρ του σχολείου.

  

Παρουσίασε ένα  Χριστουγεννιάτικο  Μουσικό Δρώμενο στα  παιδιά του ιδρύματος "Ελπίδα" στο Ωραιόκαστρο και στο Σύλλογο Φίλων του ιδρύματος Ελπίδα με σκοπό τη στήριξη του συλλόγου.

Στις 6 Μαΐου 2014 συμμετείχε  στις Καλλιτεχνικές Μαθητικές Συναντήσεις που διοργάνωσε το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης στο Δημοτικό Θέατρο Αμπελοκήπων.

Στις 15 Μαΐου 2014 παρουσίασε το μουσικοποιητικό δρώμενο με τίτλο ?Αγάπης Αγώνας Αέναος? στους μαθητές του Γυμνασίου μας και  στους γονείς τους στο χώρο του Δημοτικού  Μεγάρου  "Παύλος  Μελάς", στο Παλαιόκαστρο.

 

 

Η αφίσα της παράστασης:

 

Τα ποιήματα που επέλεξε η ομάδα του προγράμματος.

Δείτε ένα video από την παράσταση. 

 

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 

«Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στις σχέσεις μαθητή σχολείου με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και σκοπό την εξοικείωση με τη διοικητική πρακτική των δημοσίων οργανισμών»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος, συντονιστής, 2) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός.

Στόχοι του προγράμματος

Ανάλυση των εννοιών της επικοινωνίας και των ατομικών δεξιοτήτων.

Ανίχνευση των κλίσεων και δυνατοτήτων των μαθητών.

 Βελτίωση της επικοινωνίας των μαθητών.

Χρήση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές στη σχολική κοινότητα. 

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών.

 

Δραστηριότητες:

Στα πλαίσια του προγράμματος η ομάδα:

Κατέγραψε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου.

 

  

Ετοίμασε ερωτηματολόγια σχετικά:

με τη χρήση και το ρόλο των νέων τεχνολογιών στο σχολείο.

Με τη σύνταξη σχολικού κανονισμού.

Για να δείτε την παρουσίαση του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Η βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 

Στα πλαίσια των παραπάνω τεσσάρων προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα - Πρέβεζα, από τις 3 έως τις 5 Απριλίου 2013.

Η επίσκεψη περιλάμβανε:

03/04/2014

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Επίσκεψη στο νησάκι και το σπίτι του Αλή Πασά.

 04/04/2014

Επίσκεψη στην Αρχαία Νικόπολη και το Νεκρομαντείο του Αχέροντα.

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στις ακτές του Αχέροντα ποταμού.

  05/04/2014

Επίσκεψη στο Ζάλογγο και το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου.

Ξενάγηση στο Μέτσοβο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ...

 

  

  

Στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων, οργανώθηκε  διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο "Μνήμες από την τριήμερη σε Ιωάννινα & Πρέβεζα 03-05 Απριλίου 2014". Οι μαθητές - μέλη των πολιτιστικών προγραμμάτων - που συμμετείχαν στην τριήμερη εκδρομή σε Ιωάννινα και Πρέβεζα, κατέγραψαν τις εμπειρίες τους σε φωτογραφίες,  οι οποίες συγκεντρώθηκαν μετά την επιστροφή τους στο σχολείο. 

Στην Α' φάση του διαγωνισμού, οι φωτογραφίες αξιολογήθηκαν από πενταμελή επιτροπή καθηγητών του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν  οι κ. Ευαγγελή Βλάχου, Κωνσταντίνα Βλάχου, Περσεφόνη Λιάπη, Άννα Μιχαηλίδου και ο διευθυντής κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης. 

Στη Β' φάση  του διαγωνισμού, οι φωτογραφίες εκτέθηκαν στα παιδιά, τα οποία ψήφισαν τις καλύτερες. Προκρίθηκαν οκτώ φωτογραφίες, οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση την τεχνική, θεματική και αισθητική αξία τους και είναι έργα της Γεωργίας Γοτουχίδου, Φωτεινής Ζαχαρίου, Αντιγόνης Καϊσίδου και Σοφίας Μπουσάκη, μαθητριών του σχολείου.

Στις τρεις καλύτερες φωτογραφίες δόθηκαν βραβεία και  ένα συμβολικό δώρο από το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Το πρώτο και το τρίτο βραβείο κέρδισε η Φωτεινή Ζαχαρίου της Γ' τάξης και το δεύτερο βραβείο η Σοφία Μπουσάκη της Α' τάξης.

Τη δράση οργάνωσε και επιμελήθηκε ο καθηγητής κ. Χρήστος Ξανθός. 

Οι οκτώ φωτογραφίες που προκρίθηκαν στη Β' φάση: