ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2016-2017

Κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων: ένα (01) Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: "Ανακύκλωση Χαρτιού και προστιθέμενη αξία για το σχολείο", και πέντε (05) Πολιτιστικά Προγράμματα με τίτλους: "Η Θεματική Φωτογραφία ως μέσο έκφρασης", "Το Γυαλί, το Χαρτί, το Ξύλο και η Τέχνη", "Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Διαδρομές ανθρωπισμού με όχημα το τραγούδι", "Πλανήτης Α2, Γαλαξίας ΚΠΓ, 3-2-1 Εκτόξευση!", και "Cine FLE για την Α' τάξη".

Διαβάστε περισσότερα: Καινοτόμα Προγράμματα 2016-17