ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Η Ρομποτική εκπαιδεύει; ΝΑΙ STEM!»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός, συντονίστρια και 2) Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος.

Βασικά στοιχεία του προγράμματος:

Κύριο Θέμα: Ρομποτική, Θεωρητικό υπόβαθρο, Πρακτική εξάσκηση.

Θεματικές Ενότητες:

1. Βασικές αρχές που αφορούν την Ρομποτική.

2. Ενημέρωση σχετικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό (Lego Mindstorms - προγραμματισμός EV3)

3. Χρήση του Διαδικτύου για αναζήτηση επιτευγμάτων στην εκπαιδευτική ρομποτική.

4. Διασύνδεση της ρομποτικής με θέματα που αφορούν την διαχέιριση των φυσικών πόρων, όπως αειφορία, διατροφή, μόλυνση του περιβάλλοντος, κ.τ.λ..

5. Βιωματικές προσεγγίσεις.

Δραστηριότητες:

Μαθήματα στο Εργαστήριο Πληροφορικής.

Η αφίσα του προγράμματος

  

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Μουσικές αναζητήσεις»

 
Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Χρήστος Ξανθός, Μουσικός, συντονιστής, 2) Πέρσα Λιάπη, Θεολόγος.
 

Απολογισμός του Προγράμματος:

Επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι σε μεγάλο βαθμό καθώς και οι στόχοι οι οποίοι προέκυψαν στην πορεία του προγράμματος, όπως:

η ανάπτυξη φωνητικών ικανοτήτων,

η γνώση μουσικού ρεπερτορίου σε γλώσσα ελληνική, αγγλική,

η ομαδική εκτέλεση μουσικού κειμένου σε φωνητικό και οργανικό σύνολο,

η ενθάρρυνση και άσκηση στην ομαδική εργασία,

η καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων σχετικά με την μουσική επαφή με σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα,

η επαφή με άτομα με ειδικές ανάγκες και η γνωριμία με τον τρόπο αντιμετώπισης των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά στην καθημερινή τους ζωή,

η ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό.

Δραστηριότητες του προγράμματος:

 ος

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Τέχνη και δημιουργία με ανακυκλώσιμα υλικά»

 

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Κωνσταντίνα Βλάχου, Καλλιτεχνικών, συντονίστρια, 2) Ευγενία Μπάτζιου Γεωλόγος.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα "Τέχνη και Δημιουργία με ανακυκλώσιμα υλικά", πραγματοποιήθηκε με επιτυχία έως τον Μάρτιο του 2020, λόγω της πανδημίας του Covid.

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον με την χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών, στην αξιοποίηση της δημιουργικής τους φαντασίας και στην απόκτηση των  δεξιοτήτων που επιτεύχθηκαν.

 

 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«A night not to forget»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Χαρίκλεια Τζάτζου, Αγγλικής Φιλολογίας, συντονίστρια, 2) Ιωάννα Λυμπιτσούνη Φιλόλογος.

Απολογισμός του Προγράμματος:

Ο ρόλος των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο του προγράμματος υπήρξε ενεργητικός και στηρίχθηκε στην θεωρία της ενεργητικής, ανακαλυπτικής μάθησης.

Οι μαθητές/-τριες άντλησαν έμπνευση και εκφράστηκαν δημιουργικά μέσα από την μουσική και τον χορό.

Τα είδη του χορού που διδάχθηκαν από εθελοντές χοροδιδασκάλους ήταν tango και lindy hop.

Οι μαθητές/-τριες συμμετείχαν ενεργά στην διοργάνωση της τελετής αποφοίτησης, σχεδιάζοντας οι ίδιοι τις προσκλήσεις και παρουσιάζοντας την χορογραφία που ετοίμασαν.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε μέσα από το ζεστό χειροκρότημα των γονέων και των καθηγητών που συμμετείχαν στην αποφοίτηση καθώς και από τα υπέροχα χαμόγελα και δάκρυα συγκίνησης των παιδιών.

Video από την τελετή αποφοίτησης.

 

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

«Μαθαίνω ν' αγαπώ, μαθαίνω να συγχωρώ»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Κορνηλία Ιωαννίδου, Θεολόγος, συντονίστρια, 2) Βασίλειος Πολίτης, Κοινωνιολόγος.

Απολογισμός του Προγράμματος:

Οι μαθητές/-τριες  συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα και μάλιστα η ανατροφοδότηση των στόχων του προγράμματος γινόταν στα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Κοινωνιολογίας.