Το 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου στα πλαίσια της αμεσότερης εξυπηρέτησης τόσο των μαθητών, γονέων, όσο και των εκπαιδευτικών, παρέχει την υπηρεσία ΕΝΤΥΠΑ.

Η πρόσβαση για τους ΜΑΘΗΤΕΣ και ΓΟΝΕΙΣ είναι ελεύθερη, ενώ για τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ περιορισμένη.

Αν κάποιος καθηγητής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνει εγγραφή, μέσω της Φόρμας Σύνδεσης, δίνοντας το Ονοματεπώνυμό του, ένα Όνομα Χρήστη και έναν Κωδικό. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής θα φροντίσει να ενεργοποιήσει την πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα.

Όλα τα έντυπα είναι σε μορφή pdf με πεδία τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο. Μπορεί να γίνει εκτύπωση του συμπληρωμένου εγγράφου και αυτό είτε να διακομιστεί από τον ενδιαφερόμενο στο σχολείο, είτε να σκαναριστεί και να αποσταλεί στο email του σχολείου. Η δυνατότητα της αποθήκευσης του αλλαγμένου εντύπου σε μορφή pdf δεν είναι διαθέσιμη.

Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή και αίτησή σας για κάποια εξυπηρέτηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email του σχολείου: mail@gym-oraiok.thess.sch.gr (Θέμα: υπόψη κ. Διευθυντή - Αίτημα).