ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

 

Η κ. Ευγενία Μπάτζιου, ΠΕ0405, έχει αναρτήσει το παρακάτω υλικό με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση του μαθήματος της Γεωγραφίας:

ΤΑΞΗ Β

Μαθήματα 6, 8 και 9
Μάθημα 10
Μάθημα 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24