ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

 

Η κ. Ευγενία Μπάτζιου, ΠΕ0405, έχει αναρτήσει το παρακάτω υλικό με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση του μαθήματος της Γεωγραφίας:

ΤΑΞΗ Β

Μαθήματα 6, 8 και 9
Μάθημα 7
Μάθημα 10
Μάθημα 11
Μάθημα 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24
Μάθημα 25, 26, 27, 30, 32, 33

 

Σχετικά με τα ορυκτά - πετρώματα:

Ορυκτά- Πετρώματα 1
Ορυκτά- Πετρώματα 2