ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

 

Η κ. Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός έχει αναρτήσει το παρακάτω υλικό με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση του μαθήματος της Πληροφορικής:

ΤΑΞΗ Α

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΜΑΘΗΜΑ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΜΑΘΗΜΑ 2

 ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο μηχανισμός των Αντικηθύρων

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΙΟΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

 ΤΑΞΗ B

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΜΑΘΗΜΑ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΜΑΘΗΜΑ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΜΑΘΗΜΑ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΜΑΘΗΜΑ 2

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΕΙΚΟΝΑ-VIDEO

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΗΧΟΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΡΧΕΙΑ - ΦΑΚΕΛΟΙ

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΤΑΞΗ Γ

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΑΘΗΜΑ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΑΘΗΜΑ 3

ΘΕΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ LOGO

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα MicroWolds Pro

Προσαρμογή του σχολικού βιβλίου στο περιβάλλον προγραμματισμού SCRATCH

SCRATCH- ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

SCRATCH- ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ