ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

 

O κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος, ΠΕ1404, έχει αναρτήσει το παρακάτω υλικό με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση του μαθήματος της Τεχνολογίας:

ΤΑΞΗ Γ: ΦΥΛΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ