ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

 

Η κ. Νεκταρία Λιαπάκη, Φιλόλογος έχει αναρτήσει το παρακάτω υλικό με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Β΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (λύω)

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Α' ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Β΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Γ΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ