ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

 

O κ. Παναγιώτης Παγανός, Μαθηματικός έχει αναρτήσει το παρακάτω υλικό με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση του μαθήματος των Μαθηματικών:

ΤΑΞΗ Γ:   ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ - Για δυνατούς λύτες!