Στοιχεία Νομοθεσίας

 

 

Μερικές ιστοσελίδες που αφορούν την εκπαιδευτική νομοθεσία είναι οι παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ

URL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - εκπαιδευτική κλίμακα

http://edu.klimaka.gr/nomothesia.html

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΦΕΚ

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1419-education-ekpaidevtiki-nomothesia-nomoi-fek.html

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

http://users.sch.gr/akouts/lows.htm