Υπουργείο Παιδείας 

www.minedu.gov.gr/

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

www.pi-schools.gr

Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο

www.sch.gr 

Εκπαιδευτική τηλεόραση

www.edutv.gr

Κέντρο Ελληνικής γλώσσας

www.komvos.edu.gr

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

www.snhell.gr

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ

http://e-yliko.minedu.gov.gr/

Ινστιτούτο Μείζονος Ελληνισμού

www.ime.gr

Τελλόγλειο Ίδρυμα

http://teloglion.auth.gr

Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού

http://www.mbp.gr

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

http://www.amth.gr/

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

http://www.tmth.edu.gr/